Broager Kommune var indtil 2007 en kommune i Sønderjyllands Amt i Sønderjylland, det tidligere Nordslesvig. Kommunen blev dannet i 1922 ved en sammenlægning af Egersund og Broager sogne. Derved var indbyggertallet over 6.000 i 1970, og kommunen blev ikke berørt af kommunalreformen samme år.

Kommunen er domineret af hovedbyen, Broager, der ligger højt på halvøen Broager Land med den markante, totårnede kirke som den vigtigste bygning.

Ved Kommunalreformen (2007) blev kommunen fra 1. januar 2007 sammenlagt med Augustenborg, Sønderborg, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals kommuner til Sønderborg Kommune.

TIdligere  Kommunekontor i Broager

Om Broager Kirke

Om Broager Kirkes tårn fortæller et gammelt sagn, at i et slot på Smøl Vold boede to søstre, der var siamesiske tvillinger og sammenvoksede ved lænden. Den ene døde før den anden, men man turde ikke skille dem ad for at redde den levende, og nogle dage efter døde hun også.
Den længstlevende bestemte, at slot og gods skulle sælges, og en kirke bygges for pengene. Det blev Broager Kirke. Til minde om søstrene blev tårnet rejst med dobbelt spir. Det højeste spir minder om den søster, der levede længst.

Broager Kirke kendes fra 1209. Den er bygget af munkesten i sidste halvdel af 1100-tallet, først apsis, så kor og så skib. Den romanske bygning havde runde buer og små højtsiddende vinduer. Det meget brede tårn fra omk. 1300 er senromansk, hvorimod spirerne fra omk. 1400 er gotiske.
Ligeledes gotiske og fra omk. 1500 er sakristi og de to sideskibe, der sammen med kirkens hovedskib danner et kors, hvor sideskibene er korsarme.
Endnu i gotisk tid er et fladt plankeloft blevet erstattet af høje spidsbuede hvælvinger. Derfor ses i kor og hovedskib et sammenstød mellem det romanske (rundbuede) og det gotiske (spidsbuede).

Kirken er viet til Jomfru Maria, men er bedre kendt for sin tilknytning til Sankt Jørgen.
Det skyldes, at det i ældre tid var almindeligt at indrette et kapel, tilegnet Sankt Jørgen, i kirker, der lå ved hovedfærdselsårer, som f. eks. Flensborg Fjord.
I nordre korsarm står en figurgruppe fra 1490´erne af Sankt Jørgen som dragedræber. Ligeledes rummer nordre korsarm også kalkmalerier, der viser Sankt Jørgens martyrium.

Restaurering
Broager Kirke er blevet ændret adskillige gange gennem de mange år, den har eksisteret. Sidst i 1990´erne, hvor der blev foretaget en gennemgribende rensning af kalkmalerierne, farverne i kirken blev forandret, så kirken nu fremstår i lyse toner, prædikestol og døbefond er flyttet. Endvidere er altertavlen flyttet fra sin plads over alteret, således at de tre vinduer i apsis er synlige.
Restaureringen er sket i samarbejde med arkitekterne Hans Lund og Alan Havsteen-Mikkelsen. Sidstnævnte har bl.a. tegnet ny alterskranke samt lavet glasmosaikken i midtervinduet i apsis.

 

Broager kirke
Sct. Jørgen og dragen i Broager krike

Copyright© 2000-2017 BrilleLeif® BrilleLeif og BrilleLeif logoet er registrerede varemærker tilhørende Leif Havshøj Larsen

BrilleLeif er faguddannet og autoriseret optometrist, autoriseret optiker, og autoriseret kontaktlinseoptometrist, kontaktlinsespecialist, kontaktlinseoptiker. BrilleLeif leverer briller, brillestel, brilleglas, modebriller, smarte briller, økonomibriller, reservebriller, ekstra brille, damebriller, herrebriller, læsebriller, it-briller, kontaktlinser, optik, ny kikkert, hurtig levering,  af god kvalitet. Synsprøve  Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Alluitsup Paa. Online bestilling af briller, kontaktlinser, solbriller, og kikkerter til totalpriser. Smart og kvikt, hurtigere og lettere kan det ikke gøres. Få lavet en hjemmeside til firmaet eller privat og vis andre hvad du står for. Skriv til BrilleLeif for et tilbud. Start her.

Siden er opdateret
 7. april 2017

Flensborg Flensburg grænsehandel grænsebutik grænsebutikker Tyske priser euro lave priser lavpris billige billigt Tysk Tyskland varer toldfrit moms afgift afgiftsfrit Danske udland udenlandske handel handle handler køb købe køber hvor Briller i Flensborg i Tyskland fra Brille Leif Briller til Tyske priser fra Brille-Leif i Flensburg i Tyskland

BrilleLeif Tilbud og billige briller. Dansk Optiker i Flensborg i Tyskland. BrilleLeif Tilbud og billige briller. Dansk Optiker i Flensborg i Tyskland.
Leif Larsen - BrilleLeif

Broager

Danmark Sundhedsstyrelsen Autorisations ID: 05T6S
Norge Helsepersonellregisteret: 10019787
Deutschland Handwerkskammer Flensburg Deutschland Betriebsnummer: 2110579244

 

 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch das Setzen eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten

Jeg taler DANSK. Ring 3210 6310 så skal du se!